Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Sluit aan bij de leefwereld van de jongeren’

Jongeren bewustmaken van hun seksuele wensen en grenzen. Dat is een van de belangrijkste doelstellingen van de methode ‘Ik ben van mij!’ Na #Metoo geen overbodige luxe. In Tilburg voert welzijnsorganisatie Sterk Huis 'Ik ben van mij!’* al een aantal jaren uit. Bregje van Tilborg begeleidt groepen jongeren. ‘Voor de jongeren die meedoen, levert het echt wat op. Ze vergroten hun zelfbeeld, zelfvertrouwen en zelfbewustzijn.’

Sterk huis doet meestal een ‘Ik ben van mij!’-traject met een groep jongeren, waarbij zij in een afgebakende periode aan de slag gaan. Vaak gebeurt dat in de vorm van een maatschappelijke stage. ‘Het werven van jongeren voor dit soort trajecten gaat eigenlijk vanzelf. Nou ja, niet helemaal natuurlijk. We geven veel voorlichting op scholen. Ook staan we op informatiemarkten. Van daaruit maken de jongeren kennis met 'Ik ben van mij!.' Vanzelf melden zich er dan altijd wel een aantal aan voor een traject.’

'Ik ben van mij!'
Met 'Ik ben van mij!' leren jongeren om respectvol om te gaan met grenzen en wensen op het gebied van intimiteit en seksualiteit. 'Ik ben van mij!’ kent drie pijlers: de 6 seksregels, het uitgangspunt dat seksestereotypering een rol speelt bij seksueel grensoverschrijdend gedrag en dat jongeren vooral leren van elkaar. Dat betekent dat jongeren zelf acties moeten verzinnen, waarmee ze andere jongeren bereiken.

Grenzen opzoeken
'We beginnen in dit soort trajecten altijd met educatie. Ik geef uitleg over 'Ik ben van mij!', de seksregels en we gaan in op grenzen. Daarbij vind ik het belangrijk dat jongeren ook voélen wat hun grenzen zijn. Hiervoor gebruik ik elementen uit de methode Rots en Water en we werken samen met een outdoororganisatie. Op een groot buitenterrein kunnen jongeren zo zelf in allerlei activiteiten op een gecontroleerde manier en onder begeleiding met grenzen bezig zijn en hun grenzen verkennen. Cijfers doen het ook altijd goed als je de omvang van seksueel grensoverschrijdend gedrag duidelijk wilt maken.'

Creatief
Activatie is een andere belangrijk onderdeel van de methode. Vanuit de gedachte dat het geleerde beter blijft hangen als jongeren er ook iets mee kunnen doen. Ze verzinnen een actie, waarmee ze andere jongeren bereiken. Van Tilborg: ‘Rappen, tekenen, theater in elke groep is er op creatief vlak wel iets waarmee je aan de slag kunt. We hebben al eens een rap gemaakt, maar ook een pianospel, twee theaterstukken en een flashmob. Jongeren willen echt graag iets doen en vinden het leuk als ze tijdens de brainstormsessie ontdekken dat ze iets kunnen. Bij de brainstorm stuur ik wel. Je wilt dat ze iets neerzetten dat prikkelt.’ 

'Ik vind het belangrijk dat jongeren ook voélen wat hun grenzen zijn'
Tot slot is het de bedoeling dat jongeren hun actie ook in de praktijk uitvoeren. Mobiliseren heet dat in de termen van ‘Ik ben van mij’. ‘Aan mobiliseren besteden we altijd minimaal 1 dag. We zijn bijvoorbeeld wel eens naar festival Mundial geweest om te flyeren en uitleg te geven over 'Ik ben van mij!' Mobilisatie vind ik ook geslaagd als jongeren uit de groep weer nieuwe jongeren werven voor het volgende traject.’

Aansluiten bij leeftijdgroep
'Mijn tips voor uitvoerders? Sluit aan bij de leeftijd van de groep. Bij de jongere groep gaat het meer over verliefd zijn en een eerste vriendje of vriendinnetje. De voorbeelden pas ik hierop aan. Bij de ouderen gaat het over wat je moet doen als je iets op seksueel vlak niet leuk vindt. Zorg er daarnaast voor dat je voldoende kennis hebt over het onderwerp. Volg een training Vlaggensysteem bijvoorbeeld.'

'Voor de jongeren die meedoen, levert het echt wat op. Ze vergroten hun zelfbeeld, zelfvertrouwen en zelfbewustzijn. Ook heb ik meegemaakt dat het hielp om uit de kast te komen. Voor alle jongeren geldt dat 'Ik ben van mij!' triggert. Ze worden zich bewust van hun eigen wensen en grenzen.'

Bron: Movisie
Week 23 2018

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info