Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

RelatieWijs zorgt voor verbinding en geeft woorden aan onuitgesproken gevoelens

Aanpak partnergeweld met methodiek RelatieWijs: Bespreken, beoordelen en aanpakken van partnergeweld. Sociale wijkteams spelen een belangrijke rol bij de aanpak van geweld tussen (ex-)partners. Door gebrek aan kennis weten ze hun onderbuikgevoel niet altijd om te zetten in actie. RelatieWijs, voorheen ‘Vlaggensysteem (ex-)Partnerrelaties’, is een handige methodiek om relationeel (grensoverschrijdend) gedrag zorgvuldig te wegen en te beoordelen, het bespreekbaar te maken en adequaat te handelen. 

RelatieWijs bestaat uit een basistraining voor wijkteams en een train-de-trainer voor bijvoorbeeld aandachtfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast is er een handleiding met achtergrondinformatie, casuïstiek, een onderbouwing van de instrumenten en 22 tekeningen van situaties die wel of niet oké zijn.

Adequaat handelen
'Gebruikers kunnen via concrete criteria en vaste richtlijnen relationeel gedrag toetsen en meer eenduidig en objectiever beoordelen’, aldus Kristin Janssens, senior projectleider preventie en aanpak (seksueel) grensoverschrijdend gedrag bij Movisie. ‘Gevolg is dat ze ook adequater kunnen handelen.’ Een RelatieWijzer, met voorbeeldsituaties en casuïstiek in de vorm van tekeningen dient daarbij als extra hulpmiddel bij het bespreekbaar maken van (ex-)partnergeweld. Belangrijk voordeel van het systeem is dat niet de persoon, maar het gedrag wordt beoordeeld. Janssens: ‘Van beide partners. Ook sluit het instrument aan op de stappen van de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het ondersteunt gebruikers bij de uitvoering van de meldcode.’

Resultaten pilot
Voordat RelatieWijs ‘live’ ging, vond van juni tot en met oktober 2016 een pilot en procesevaluatie plaats onder medewerkers van een aantal sociale wijkteams. Janssens: ‘De eerste reacties zijn positief. Verschillende teams laten weten dat het systeem helpt om het thema beter te beoordelen en te bespreken, zowel met de cliënten als onder elkaar. Het zorgt voor verbinding, geeft woorden aan onuitgesproken gevoelens. Dat is fijn want het is vaak niet gemakkelijk om er woorden aan te geven. Ook gaat er een sterke preventieve werking van uit. Een deelnemer liet weten dat ze door het gebruik van de criteria en de normatieve lijst een gevoeligheid had ontwikkeld om ogenschijnlijk gezond ‘groen’ gedrag te zien als licht grensoverschrijdend ‘geel’ gedrag. Dat helpt om erger te voorkomen.

Roos Adriaansen van Sociaal Wijkteam Maarssen-Dorp: Een objectievere meetlat
‘Ons team bestaat uit medewerkers met verschillende professionele achtergronden’, vertelt Roos Adriaansen van Sociaal Wijkteam Maarssen-Dorp, een van de deelnemers aan de pilot. ‘Bij vermoedens van partnergeweld komt meestal maatschappelijk werk in actie, al wordt van alle teamleden verwacht dat zij een gesprek kunnen voeren waarin zij de vinger op de zere plek proberen te leggen.

'Ik heb zelf geen hulpverleningsachtergrond en voel me erg gesteund door RelatieWijs. Ik sta steviger in mijn schoenen, ben zekerder in het stellen van vragen, wegen en beoordelen. Het is heel prettig om je onderbuikgevoel langs een objectieve meetlat te leggen. Oordelen zijn niet zo subjectief meer, beter onderling bespreekbaar en daarmee de basis voor een eensluidende oplossing.’

Sabljic van Veilig Thuis Utrecht: Dezelfde taal
Ook Sabljic van Veilig Thuis Utrecht verwacht veel van het volgens haar toegankelijke en overzichtelijke instrument. ‘Het biedt professionals meer oog, oor en structuur, het stelt hen in staat om actief en proactief te reageren. Verder houdt dit nieuwe instrument het thema (ex-)partnergeweld voortdurend op de agenda van het sociaal wijkteam - dat straks dezelfde taal spreekt als Veilig Thuis en andere externe belangenorganisaties.' 

'Die taal is, zoals ook Kristin aangeeft, uiteindelijk enorm belangrijk. Iedere burger heeft niet alleen recht op een eerlijk verhaal en een eerlijke evaluatie, maar ook dat eenduidiger wordt gesproken over wat zichtbaar én onzichtbaar is.’

Bron: Movisie
Week 23 2018

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info