Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Woonplaatsbeginsel per 2020 aangepast

Het woonplaatsbeginsel wordt per 2020 aangepast. De gemeente waar de jongere vandaan komt, wordt bij verblijf verantwoordelijk voor de kosten van de jeugdhulp. Zowel het verdeelmodel als de Jeugdwet moeten worden aangepast.

BRP
In het nieuwe woonplaatsbeginsel hoeft – voor het bepalen van de verantwoordelijke gemeente – het gezag niet meer te worden uitgezocht, meldt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Voor de bepaling van de woonplaats wordt gekeken naar de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP). 

Objectief verdeelmodel
Vanwege de wijziging van het woonplaatsbeginsel zal het budget voor voogdij en 18+ via een objectief verdeelmodel verdeeld worden. De bedoeling is dat begin 2019 duidelijkheid kan worden gegeven over de financiële effecten van de wijziging van het woonplaatsbeginsel, aldus de VNG. Net zoals voorgaande jaren wordt in 2019 jaar het budget nog verdeeld op basis van historisch zorggebruik. 

Financiële parten
Het woonplaatsbeginsel, dat bepaalt wie de rekening voor de geboden jeugdhulp betaalt, speelt een aantal gemeenten (financiële) parten. Het gaat vooral om gemeenten met een gespecialiseerde zorginstelling op hun grondgebied. Ook voor jeugdhulpaanbieders levert het in de praktijk problemen op. Zo moeten gemeenten vaak lang wachten op het geld waarmee zij de zorg voor de jeugdigen, waarvan de ouders niet in hun gemeenten wonen, hebben betaald.

Bron: Binnenlands Bestuur
Week 25 2018

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info