Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Meer nodig voor effectieve schuldhulpverlening

Er moet meer gebeuren om problematische schulden effectief te bestrijden. Minder bureaucratie bijvoorbeeld: mensen hebben al gauw te maken met 27 verschillende regelingen. Dat schrijven organisaties in het sociaal domein aan de Tweede Kamer, die de problematiek 14 juni 2018 bespraken.

De vele verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen hebben ‘elk hun eigen aanvraagprocedures, definities voor inkomen en vermogen, formulieren en contactmomenten’. Het geld uit al die bronnen komt bovendien op verschillende momenten binnen op de bankrekening. ‘Dit maakt het voeren van een gezonde financiële huishouding haast onmogelijk, zeker met de stress die het leven in armoede en schulden met zich meebrengt. Een kleine fout heeft daarbij soms grote gevolgen voor de inwoner,’ schrijven de organisaties, waaronder Divosa en de Landelijke Cliëntenraad.

Rijksincassobeleid
Ook het incassobeleid van het Rijk zelf moet onder de loep worden genomen, vinden zij. Het kabinet schrijft in een brief over de schuldenaanpak misstanden in de incassobranche te willen tegengaan. ‘Wij zien echter ook veel mensen in de problemen komen door de incassokosten en grote verhogingen bij het niet-betalen van overheidsvorderingen (bijvoorbeeld verkeersboetes),’ schrijven de critici. ‘Om schulden te voorkomen zou het kabinet dus niet alleen naar de incassobranche moeten kijken, maar ook haar eigen incassobeleid moeten verbeteren. Bovendien zal een socialer incassobeleid veel effectiever zijn en vele maatschappelijke kosten besparen.’

Gegevensuitwisseling
De organisaties willen onder meer ook extra mogelijkheden voor gegevensuitwisseling. ‘Voor een effectieve schuldhulpverlening hebben schuldhulpverleners, gemeenten, kredietbanken en private NVVK-leden (vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) informatie nodig die nu moeilijk te verkrijgen is. Dat moet worden gebundeld en voor de schuldhulpverlening toegankelijk worden gemaakt. We hopen dat het kabinet dit zo spoedig mogelijk realiseert.’

Meer snelheid
Verder wordt aangedrongen op meer snelheid in trajecten. ‘Op dit moment is het zo dat pas na rechterlijke toets de schuldenaar wordt toegelaten tot een wettelijke schuldsanering. Dit kan maanden duren en betekent voor schuldenaren én schuldhulpverleners een grote administratieve belasting. Het zou beter zijn om de zaak om te draaien: zodra de gemeente de afloscapaciteit heeft berekend en een aanbod is vastgesteld wordt de schuldregeling gestart, waarna de schuldeisers vervolgens in verweer kunnen bij de rechtbank.’

Bron: Gemeente.nu
Week 25 2018 

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info