Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

VNG-leden stemmen in met Fonds tekortgemeenten

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 27 juni hebben de leden ingestemd met het voorstel van het Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)-bestuur om een Fonds tekortgemeenten op te richten. Hiermee worden gemeenten met grote tekorten op nieuwe taken jeugd en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) deels gecompenseerd.

Het voorstel tekortgemeenten betreft:

  1. Oprichting van een fonds voor gemeenten met significante tekorten
  2. Instelling van een onafhankelijke commissie die de aanvragen toetst
  3. De eenmalige uitname van € 100 miljoen uit de algemene uitkering in het gemeentefonds voor de voeding van het Fonds tekortgemeenten (ook het Rijk draagt € 100 miljoen bij).


Verantwoording moties sociaal domein
Dit voorstel komt voort uit aangenomen moties op de ALV van 14 juni 2017 over tekorten in het sociaal domein en de financiering van de Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten (BUIG). Het bestuur heeft verantwoording afgelegd over acties die zijn ondernomen na aanleiding van deze moties: naast het Fonds tekortgemeenten stelde het bestuur ook een transformatiefonds jeugd voor en heeft de Raad voor het openbaar bestuur een onderzoek gedaan naar de financieringssystematiek van de bijstand (BUIG).

Aanvragen en commissie
Vanaf nu kunnen aanvragen worden ingediend, tot en met uiterlijk 15 september. Deze aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Daarin zitten Marco Florijn en Mariette van Leeuwen (beide oud-wethouders) en Kees Vendrik (oud-lid van de Algemene Rekenkamer en econoom bij de Triodos Bank).

Themapagina gelanceerd
Op 27 juni heeft de VNG een themapagina gelanceerd over het Fonds tekortgemeenten. Daarin vindt u het format voor de aanvraag. Ook vindt u daar antwoorden op veel gestelde vragen. Deze lijst met Question & Answer (Q&A) wordt bijgewerkt aan de hand van binnenkomende vragen.

Bron: Vereniging Nederlandse Gemeenten
Week 27 2018

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info