Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Website ondersteunt cliënten in de opvang en professionals bij schulden

Deze week ging de website Schuldenin de opvang live (www.schuldenindeopvang.nl). Federatie Opvang wil met deze site cliënten in de opvang beter leren omgaan met hun financiën en professionals beter toerusten voor financiële en schuldhulpverlening aan deze specifieke groep mensen. 

Schulden in de opvang is de website van het project ‘Versterking financiële zelfredzaamheid van cliënten in de opvang’.  Federatie Opvang startte het project in 2017 met de steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid omdat een groot deel van de cliënten grote schulden heeft. Zij kregen vaak niet de juiste hulp, raakten hun huis kwijt en belandde daardoor in de opvang. Veel van hen kampen met stress door de schulden, maar vaak ook met laaggeletterdheid, lichtverstandelijke beperking-problematiek en (andere) psychische problemen. Reguliere schuldhulpverleners zijn vaak niet goed toegerust om hen te helpen. 

Tips en tools
Cliënten kunnen op de website terecht voor informatie over het regelen van financiële zaken, hoe ze hun financiële problemen in kaart kunnen brengen en bij wie ze terecht kunnen voor hulp. Professionals vinden er onder meer concrete tips en tools, trainingen en goede voorbeelden. 

Bron: Divosa 
Week 29 2018

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info