Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Vangnet Participatiewet 2018: voorkom een afwijzing, start nu

Gemeenten die een tekort hebben op het verstrekken van bijstandsuitkeringen (BUIG) kunnen onder voorwaarden een vangnetuitkering aanvragen. De eisen voor die vangnetuitkering worden steeds verder aangescherpt. Gemeenten die hier niet op voorbereid zijn, dreigen nu tegen een afwijzing van hun aanvraag aan te lopen. De eerste waarschuwing vanuit de toetsingscommissie, dat door veel gemeenten niet wordt voldaan aan de voorwaarden, is al gedaan.  

In een objectief verdeelmodel zijn er altijd gemeenten met een tekort
Onlangs is bekend gemaakt dat het Rijk het macro Buigbudget weer in overeenstemming gaat brengen met de totale uitgaven van gemeenten. Dit was tijdelijk niet het geval omdat het Rijk de toename van statushouders niet meenam in de bepaling van het macrobudget. Het blijft echter een gegeven dat (door het verdeelmodel) er gemeenten zullen zijn met een overschot en gemeenten met een tekort.  

Nu in beeld brengen of er een mogelijk tekort is
Gemeenten doen er verstandig aan nu in beeld te brengen of er over 2018 een tekort op het Buigbudget kan ontstaan. Als er een tekort is, is het belangrijk de oorzaken voor een eventueel tekort goed te analyseren. En op die oorzaken maatregelen te nemen en in te voeren. Dat is nodig om het tekort waar mogelijk nog te dempen, maar ook om toekomstige tekorten te voorkomen. En, niet onbelangrijk, hiermee stelt de gemeente ook een beroep op een eventuele vangnetuitkering veilig. Doorloopt de gemeente deze stappen nu niet, dan loopt de gemeente het risico dat een aanvraag wordt afgekeurd. 

Nautus helpt!
Wij maken een goede analyse van de mogelijke oorzaken van het tekort. Op basis van deze analyse stellen we samen met u meetbare maatregelen op om het tekort te reduceren. Onze visie is dat deze maatregelen effectief, realistisch en meetbaar moeten zijn. Niet een groot pakket aan maatregelen, maar de inzet daar vergroten waar dit ook het meeste effect heeft. 

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over hoe Nautus u kan ondersteunen? Neem dan contact op met Eelco Westerhof via 06-81618968 of e.westerhof@nautus.nl

Bron: Nautus
Week 29 2018

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info