Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Aanbesteden in het sociaal domein niet altijd nodig

Het aantal klachten over aanbestedingsprocedures bij gemeenten neemt toe[1]. En dat terwijl 90% van de afgesloten Wmo- en Jeugdzorgcontracten geen aanbestedingsprocedure had hoeven doorlopen[2]. Dit blijkt uit de ‘Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018’ die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Op het juiste moment de juiste vragen stellen
Een interessant gegeven nu bij veel gemeenten de huidige zorgcontracten aflopen en er nieuwe afspraken met zorginstellingen moeten worden gemaakt. Vaak wordt de historische lijn doorgetrokken. Of wordt de werkwijze van andere gemeenten gekopieerd. Maar is dat wel de beste manier? De vraag die aan de gemeenten voorligt is: wat willen we bereiken? Gaan we opnieuw aanbesteden of zijn er (betere) alternatieven? Ruim drie jaar na de decentralisaties, én met het oog op de aflopende contracten, het juiste moment om op deze vragen een antwoord te vinden. 

Er zijn alternatieven!
Een gemeente heeft bij het organiseren van de uitvoering van het beleid in het algemeen, en bij de uitvoering van de zorg in het sociaal domein in het bijzonder, de keuze uit verschillende mogelijkheden. Zo kunnen gemeenten er voor kiezen onderdelen zelf uit te voeren (inbesteden), een subsidierelatie aan te gaan of te werken met inkoop. Binnen deze mogelijkheden bestaan vele varianten met elk hun voor- en nadelen. En vaak past niet één van deze varianten op de aanpak van een maatschappelijke opgave (zoals de aanpak van problematische schulden), maar gaat het juist om het vinden van een ‘optimale mix’ van varianten. 

Hoe kom ik tot mijn optimale mix?
Als het organiseren van zorg voor inwoners op zoveel verschillende manieren kan, hoe weet ik dan wat het beste bij mijn gemeente past? De kunst is de maatschappelijke opgave verder uiteen te rafelen. Wat willen we met ieder onderdeel bereiken? Op welke onderdelen draait het om korte doorlooptijden en efficiency? Waar staat kwaliteit van dienstverlening bovenaan? Waar helpt het als we inwoners keuzevrijheid geven? Waar wil de gemeente juist invloed? En waar wordt juist om innovatie gevraagd? De optimale mix doet recht aan deze (vaak tegengestelde) doelen. Maar dat vraagt dus wel een heel bewuste verkenning en afweging van alternatieven, voordat gestart wordt met de volgende aanbestedingsprocedure of de volgende subsidieronde. 

Lunchen en leren in één!
Nautus heeft op basis van allerlei inzichten uit wetenschap en praktijk een workshop ontwikkeld. Daarin vergroten wij in korte tijd uw kennis en verbreden uw inzichten. De workshop is gratis en wordt gegeven op uw eigen locatie, bijvoorbeeld tijdens de lunch. De workshop duurt 2 uur en is bedoeld voor ongeveer 8 personen.

Om deze workshop te bestellen: mail of bel naar Rob Hammenga (r.hammenga@nautus.nl of 06 1422 0096).

Bron: Nautus 
Bijlage [1]: https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/meer-kort-gedingen-sociaal-domein.9580721.lynkx
Bijlage [2]: Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info