Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Handhaving bijstand levert Delft half miljoen op

De gemeente Delft heeft in 2017 ongeveer 520.000 euro binnengehaald door onterecht uitgekeerde bijstand terug te vorderen en boetes en maatregelen op de leggen. Dat laat het college weten naar aanleiding van raadsvragen door de Christen-Democratisch Appèl (CDA)-fractie.

141 keer beet bij fraudeonderzoek
Volgens het college kregen 184 Delftse bijstandsgerechtigden met een strafmaatregel te maken en kregen 73 mensen een boete vanwege het niet nakomen van de inlichtingenplicht. Van de 174 afgeronde fraudeonderzoeken had de gemeente Delft in 141 gevallen beet. In totaal werd in 2017 van 74 mensen de uitkering ingetrokken nadat bleek dat ze daar geen recht op hadden en werd de uitkering van 41 personen naar beneden bijgesteld. Het stopzetten van een uitkering scheelt de gemeente € 14.000 per jaar per uitkering.

Ook wilde de christendemocraten weten wat de personeelskosten van de gemeentelijke bijstandshandhaving zijn. Die komen met 4.6 fte en een jaarlijks normbedrag van € 55.000 per fte neer op ongeveer een kwart miljoen euro. Vragen over de kostendelersnorm en de informatie die de gemeente daar momenteel over verschaft aan inwoners leidde tot een toezegging door het college dat die informatie zo snel mogelijk vindbaarder wordt gemaakt. Het CDA stelde de vragen naar aanleiding van een publicatie in de Volkskrant over onethische praktijken in de bijstandshandhaving, waarin ook een Delftse casus de revue passeerde.

Bron: binnenlands bestuur
Week 31 2018

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info