Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Beleidsplan armoedebeleid

Nautus is door de gemeente Nieuwegein gevraagd om ondersteuning te bieden bij het schrijven van een nota voor het armoedebeleid voor de periode 2015 – 2018. Het doel van het armoedebeleid is de participatie van mensen met een laag inkomen te vergroten.

Nautus werkt samen met de gemeente Nieuwegein aan het opstellen van een nieuwe beleidsnota voor het armoedebeleid. De opdracht bestaat uit het verkennen van de wijzigingen in de wetgeving van het minimabeleid per 1 januari 2015, de consequenties van deze wijzigingen voor de gemeente en de doorvertaling in beleid en uitvoering.

Resultaat:
Een door het college en de raad goedgekeurde beleidsnota armoedebeleid

Rol adviseur Eveline Bal:
Projectleider en auteur

Rol adviseur Kosha Schipper:
Proces- en kwaliteitsbewaking

Informatie over Gemeente Nieuwegein

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info