Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Ondersteuning sector Samenleving

Met de op stapel staande decentralisaties op het gebied van werk, jeugd en zorg staat de gemeente Almelo voor grote uitdagingen. Teruglopende budgetten en toenemende doelgroepen zorgen ervoor dat de gemeente keuzes moet maken. Om toch effectieve en efficiënte dienstverlening te kunnen blijven bieden zet Almelo in op de ontwikkeling van systeeminnovaties. Nautus is gevraagd hierbij te ondersteunen.

Bij de ontwikkeling van de systeeminnovaties wordt gezocht naar het organiseren van dienstverlening op wijkniveau waarbij wordt ingezet op de kracht van burgerinitiatieven en netwerken. Dit vraagt om een andere inrichting van de dienstverlening aan burgers, maar ook een andere werkwijze van de professionals. Nautus is gevraagd de gemeente Almelo te ondersteunen om deze omslag te maken.

Resultaat:
Het resultaat is een organisatie die op de ingangsdatum van de decentralisaties op 1 januari 2015 in staat is haar dienstverlening op wijkniveau in te richten, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de kracht van netwerken en burgerinitiatieven.

Rol adviseur Koert Webbink:
Koert is verantwoordelijk voor het leveren van een bijdrage aan de gewenste omslag van dienstverlening en organisatie.

Rol adviseur Joost Cornielje:
Joost als strategisch adviseur is verantwoordelijk voor het bewaken van de integraliteit op de decentralisaties en een ordentelijke procesgang.

Informatie over Gemeente Almelo

  • Provincie:Overijssel
  • Inwoners:72.096
  • Oppervlakte:69,40 km²
  • Website:www.almelo.nl

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info