Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Bestuurlijke consultatie Participatiewet regio Arnhem

Adviestraject voor twaalf gemeenten in de regio Arnhem om te komen tot een uitvoeringsstructuur voor de Participatiewet en de rol en positionering van het SW-bedrijf Presikhaaf.

De gemeenten in de regio Arnhem adviseren over een toekomstige uitvoeringsstructuur voor de Participatiewet en de gevolgen voor de gemeentelijke taakinvulling en het Sw-bedrijf Presikhaaf in kaart brengen. Hiertoe zijn interviews gehouden met portefeuillehouders en managers van 12 gemeenten, beleidsmedewerkers, werkgeversvertegenwoordigers, vakbonden en directie van het SW-bedrijf.

Resultaat:
Een advies voor een toekomstige uitvoeringsstructuur Participatiewet en de rol en positionering van het SW-bedrijf daarbinnen.

Rol adviseur Marcel Moes:
Inventariseren en stroomlijnen van verwachtingen (doelen, resultaten en proces), formuleren van een advies voor bestuurlijke besluitvorming.

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info