Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Ontwikkeling nieuw armoedebeleid

Naar aanleiding van een rekenkameronderzoek naar het armoedebeleid in de gemeente Dronten en wijzigingen in de landelijke wetgeving rondom minimaregelingen is Nautus gevraagd nieuw armoedebeleid te ontwikkelen voor de gemeente Dronten.

Nautus werkt in de gemeente Dronten aan nieuw armoedebeleid voor de periode 2015 – 2018. In de eerste fase van het project wordt verkend wat precies tot het armoedebeleid wordt gerekend en worden de beschikbare financiële middelen inzichtelijk gemaakt. Verder wordt informatie over de ontwikkeling van de doelgroep en het gebruik in beeld gebracht. Deze informatie vormt een belangrijke basis voor het te ontwikkelen beleid.

In de tweede fase van het project worden in samenwerking met een ambtelijke werkgroep en verschillende maatschappelijke organisaties en vrijwilligersinitatieven nieuwe beleidsmaatregelen uitgewerkt gericht op de ondersteuning van minima. In het nieuwe beleid wordt onder andere uitgewerkt hoe de gemeente Dronten meer kan inzetten op de preventie en vroegsignalering van armoede en de participatie van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen kan vergroten.

Resultaat:
Een door het college en de raad vastgestelde nota voor het armoedebeleid 2015 - 2018

Rol adviseur Eveline Bal:
Projectleider en auteur

Rol adviseur Kosha Schipper:
Kwaliteitsbewaking en auteur

Informatie over Gemeente Dronten

  • Provincie:Flevoland
  • Inwoners:40.637
  • Oppervlakte:423,89 km²
  • Website:www.dronten.nl

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info