Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

  Nieuwsbrief

  Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

  aanmelden

  Ontwikkeling Werkplan Participatiewet

  Voor een grote gemeente is Nautus gevraagd het beleidsplan Participatiewet te vertalen naar de uitvoering. Door middel van een werkplan en bijpassende werkbegroting zijn de doelstellingen uit het beleidsplan vertaald naar concrete instrumenten, targets voor de uitvoering en voorzien van een financieel kader.

  Het werkplan en de werkbegroting zijn opgesteld in samenwerking met bestuur, management, uitvoering en financiën. Op deze manier is draagvlak gecreëerd en zijn de belangen van alle stakeholders geborgd. Het werkplan bevat daarnaast ook de ontwikkelopgaven voor de periode 2016 – 2018.

  Resultaat:
  Een werkplan Participatiewet voor de uitvoering dat gedragen wordt door management en bestuur.

  Rol adviseur Koert Webbink:
  Koert Webbink is steller van het werkplan en de werkbegroting en verantwoordelijk voor het begeleiden van het proces.

  Titel

  Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

  <- open voor meer info