Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Sport en participatie

De gemeente Nieuwegein wil mensen met een beperking laten werken aan hun gezondheid, veerkracht en deelname aan activiteiten. Daarbij wil de gemeente mensen met en zonder beperking meer met elkaar in contact laten komen. Samen met sportverenigingen wil de gemeente Nieuwegein een pilot uitvoeren waarbij sportverenigingen en maatschappelijke- en zorgaanbieders een bijdrage leveren aan deze doelen.

Kern van de ‘Pilot Sport & Participatie’ is dat sportverenigingen samen met zorgaanbieders een vraaggericht aanbod ontwikkelen voor mensen met een beperking en zij daar daadwerkelijk gebruik van gaan maken. Middels de pilot wil de gemeente Nieuwegein zicht krijgen op de mogelijkheden om dit aanbod in de plaats te laten komen van dagbestedingsaanbod in de zorgsector. Ook moet de pilot scherp maken onder welke voorwaarden (kwaliteit, financieel) structurele uitvoering mogelijk is. Meer en regelmatige beweging draagt bij aan een betere gezondheid van kwetsbare inwoners. Mensen met een beperking kunnen in aanmerking komen voor eenvoudige vormen van vrijwilligerswerk, ook onder begeleiding.

 Resultaat:

  • Een of meerdere sportieve activiteiten, georganiseerd bij sportverenigingen in Nieuwegein, die wekelijks terugkomen en toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Waarbij dat in de plaats komt van bestaand aanbod in de zorgsector.
  • Vrijwilligersplaatsen bij sportverenigingen voor kwetsbare vrijwilligers, aanvullend op de reguliere dagbestedingsvoorziening.
Rol adviseur Laureen Hulskamp:
Het project zal worden aangestuurd door een projectleider. Nautus is verzocht om deze rol te vervullen gedurende de verwachte looptijd van het project (een jaar).

Informatie over Gemeente Nieuwegein

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info