Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Een stadspas voor Nieuwegein

In navolging van diverse steden in het land, gaat de gemeente Nieuwegein over tot de invoering van een eigen stadspas. Met het gratis verstrekken van de stadspas aan mensen met een laag inkomen wil Nieuwegein de deelname aan de maatschappij bevorderen.

De gemeente Nieuwegein vindt dat het hebben van een laag inkomen, inwoners niet mag belemmeren in hun participatie aan de maatschappij. Door het verstrekken van de stadspas krijgen minima de mogelijkheid om gratis of met korting deel te nemen aan sportieve, culturele en sociale activiteiten in de Nieuwegeins samenleving. Ook moet de stadspas toegang bieden tot minimaregelingen die de gemeente hanteert.

Resultaat:
De stadspas voorziet in:

  • een sport en cultuuraanbod binnen de gemeente Nieuwegein;
  • minima toegang geeft tot alle gemeentelijke minimaregelingen;
  • er wordt beoordeelt of de nieuwe stadspas in eigen beheer kan worden uitgevoerd, of dat uitvoering door een externe partij gewenst is;
  • er wordt onderzocht of besparingen (efficiency) mogelijk zijn door inzet van de nieuwe pas.
Rol adviseur Laureen Hulskamp:
Projectleider: verantwoordelijk voor het succesvol realiseren dit project. Realiseert het project door het coördineren van en/of aansturen van projectmedewerkers en het projectmanagement. Het projectteam bestaat uit medewerkers Sociale Dienst, Financiën, Juridische Zaken ICT, Inkoop, Communicatie en Beleid.

Informatie over Gemeente Nieuwegein

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info