Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Beleidsadviseur afdeling Ontwikkeling

De adviseur van Nautus is als beleidsadviseur van de afdeling Ontwikkeling primair verantwoordelijk voor de ondersteuning bij de ontwikkelingen rondom de sociale werkvoorziening (Wsw) en het voorbereiden van een (bedrijfs)plan voor de toekomstige dienstverlening aan de Wsw-populatie.

Onderdeel van deze opdracht is inzicht verkrijgen in de wijze waarop de dienstverlening aan de doelgroep onder de Wsw kan worden vormgegeven, teneinde scenario’s te kunnen ontwikkelen en juridische, financiële, sociaal-maatschappelijke en organisatorische consequenties in kaart te brengen, met als doel een besluit voor te bereiden over de toekomstige uitvoering van de dienstverlening aan de brede doelgroep met een arbeidsbeperking door de gemeente Montferland.

De beleidsadviseur zoekt afstemming met betrokken partijen, doet inhoudelijk onderzoek en adviseert de wethouder Sociale Zaken in besluitvormingstrajecten.

Resultaat:
Het resultaat van de beleidsondersteuning door Nautus is een door het college en de gemeenteraad geaccordeerd plan voor de toekomstige dienstverlening aan de gemeentelijke doelgroep met een arbeidsbeperking.

Rol adviseur Lisette van der Hoeven:
Lisette vervult de rol van beleidsadviseur Wsw op de afdeling Ontwikkeling. Lisette is penvoerder van het plan van aanpak. Tevens treedt zij op als bestuurlijk adviseur van de wethouder Sociale Zaken en draagt zij zorg voor de voorbereiding van besluitvorming, in de vorm van college-adviezen en raadsvoorstellen.

Informatie over Gemeente Montferland

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info