Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

  Nieuwsbrief

  Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

  aanmelden

  Senior adviseur armoedebeleid

  Nautus is door de gemeente Enschede gevraagd de functie van senior adviseur armoedebeleid in te vullen en zorg te dragen voor de implementatie van de ontwikkelagenda van het nieuwe armoedebeleid.

  Door toenemend gebruik van de voorzieningen op het gebied van het armoedebeleid en druk op de budgetten is het beleid vernieuwd. Belangrijk onderdeel van de vernieuwing is de ontwikkelagenda met daarin initiatieven en projecten om te komen tot experimenten met een andere invulling van het armoedebeleid. Binnen deze initiatieven en projecten wordt ook gekeken naar de relatie met de sociale wijkteams, de wijze waarop de gemeente zich verhoudt tot de maatschappelijke partners en het wetenschappelijk meten van de effecten van het beleid.

  Resultaat:
  Een succesvolle implementatie en uitvoering van de ontwikkelagenda van het nieuwe armoedebeleid.

  Rol adviseur Koert Webbink:

  Invulling functie senior adviseur armoedebeleid.

  Informatie over Gemeente Enschede

  • Provincie:Overijssel
  • Inwoners:154.476
  • Oppervlakte:142,75 km²
  • Website:www.enschede.nl

  Titel

  Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

  <- open voor meer info