Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Strategisch beleidsadviseur werk en inkomen

De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben de uitvoering van de Participatiewet belegd in de Sociale Dienst Veluwerand (SDV). Voor de drie gemeenten gezamenlijk levert Nautus tijdelijk een strategisch beleidsmedewerker werk en inkomen die tevens als accounthouder voor de SDV optreedt.

De door Nautus geleverde beleidsadviseur brengt kennis en expertise in aangaande het werkveld Werk en Inkomen en schakelt binnen lokale en regionale verhoudingen, opdat dat de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde gezamenlijk - maar met lokale accenten - invulling kunnen geven aan de opgaven van de komende jaren. Tot de opdracht behoren in ieder geval de volgende taken:

  • Het ontwikkelen van beleid, naar eigen ontwerp binnen gestelde kaders, gericht op de lange termijn, gericht op de transformatie binnen het werkveld Werk en Inkomen.
  • Het evalueren, rapporteren en strategisch adviseren van bestuur en management van de drie gemeenten in het spanningsveld tussen regionale en lokale belangen.
  • Het signaleren van nieuwe (interne en externe) ontwikkelingen en de vertaling naar beleid.
  • Het onderhouden van contacten en beheren van uitvoeringsafspraken met kernpartners, waaronder de Sociale Dienst Veluwerand, Inclusief Groep en Proson.
  • Het zorgdragen voor kennisontwikkeling bij collega’s binnen het sociaal domein.
  • Bijdrage leveren aan de integrale beleidsontwikkeling en advisering binnen het sociaal domein.

Resultaat:
Strategische beleidsontwikkeling op het gebied van werk & inkomen, mede in relatie tot aanpalende beleidsterreinen in het sociaal domen en accounthouderschap SDV.

Rol adviseur Joost Cornielje:
Joost Cornielje opereert als strategisch beleidsmedewerker en accounthouder met name op het regionale niveau.

Rol adviseur Lisette van der Hoeven:
Lisette  van der Hoeven borgt de inhoudelijke expertise op het gebied van werk en inkomen en past deze met name in de lokale setting toe.

Informatie over Gemeente Ermelo

  • Provincie:Gelderland
  • Inwoners:26.506
  • Oppervlakte:87,33 km²
  • Website:www.ermelo.nl

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info