Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Programmacoördinatie transformatie uitvoeringsstructuur Participatiewet

In de regio Midden-Gelderland wordt een nieuwe en toekomstbestendige uitvoeringsstructuur voor de Participatiewet neergezet. Nautus verzorgt de programmacoördinatie voor dit transitietraject.

In de regio Midden-Gelderland wordt een nieuwe uitvoeringstructuur voor de uitvoering van de Participatiewet neergezet. Kenmerkend hierbij is dat er drie uitvoeringspijlers worden ingericht: een werkgeversservicepunt dat mensen uit de doelgroep bemiddelt naar banen bij reguliere bedrijven, een begeleid werken organisatie die mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt aangepast werk biedt (al dan niet via een sociale onderneming) en activerend werk bij de deelnemende gemeenten voor mensen met een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij een koppeling met de WMO wordt gelegd.

Resultaat:
Een nieuwe uitvoeringsstructuur voor de uitvoering van de Participatiewet in de regio Midden-Gelderland.

Rol adviseur Marcel Moes:
Programmacoördinatie.

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info