Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Senior Beleidsadviseur WMO

Nautus is door de gemeente Velsen gevraagd de functie van Senior beleidsadviseur Wmo te vervullen en de gemeente ondersteuning te bieden op diverse lopende dossiers die zowel in de gemeente Velsen als in de regionale samenwerking spelen.

De Senior Beleidsadviseur Wmo geeft onder andere advies en begeleiding bij de aanbesteding van het collectief (doelgroepen)vervoer en de aanbesteding Hulp bij het Huishouden, conform het principe van bestuurlijk aanbesteden. Tevens heeft de Senior Beleidsadviseur de verantwoordelijkheid om de gemeente Velsen in de participerende regio’s Zuid Kennemerland, Haarlemmermeer en de IJmonden te positioneren op zowel inhoud als proces. Daarnaast adviseert Nautus management en bestuur over alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van de Wmo en bieden wij ondersteuning aan de groei en (door)ontwikkeling van een junior beleidsadviseur Wmo.

Resultaat:
Een vervoerssystematiek waarbij verschillende vormen van vervoer zoveel mogelijk gecombineerd worden (bv koppelen van leerlingenvervoer en Wmo-vervoer) en een vervoerscentrale die moet zorgdragen voor deze koppeling. 

Een nieuwe maatwerkvoorziening voor Hulp bij Huishouden met ingang van 1 januari 2017.

Regionale strategie voor de transitiegroep Wmo

Rol adviseur Laureen Hulskamp:
Senior beleidsadviseur Wmo.

Informatie over Gemeente Velsen

  • Provincie:Noord-Holland
  • Inwoners:67.290
  • Oppervlakte:52,87 km²
  • Website:www.velsen.nl

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info