Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Beleidsadviseur Wsw

De gemeente Nieuwegein werkt aan transformatie van het sociaal domein. Binnen het leefgebied ‘werk’ is een belangrijke opdracht de omvorming van de Wsw.  Op 1 januari 2015 is instroom in de Wsw gestopt. Dit heeft gevolgen voor de doelgroep en voor de uitvoeringsorganisatie. Nautus levert een deskundige adviseur die management en bestuur begeleid in het proces van besluitvorming en omvorming.

De gemeente Nieuwegein heeft de uitvoering van de Wsw ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling in samenwerking met 5 andere gemeenten. De gemeente Nieuwegein wenst de uitvoering van de Wsw om te vormen in verband met de wijzigingen in de Wsw per 1 januari 2015. De opdracht van Nautus omvat het adviseren van management en bestuur van de gemeente Nieuwegein inzake de uitvoering van de Wsw en de omvorming daarvan. Tot dit domein worden ook gerekend: nieuw beschut werk en andere vormen van werk voor mensen met een beperking.

Resultaat:
Omvorming van de uitvoering van de Wsw.

Rol adviseur Kosha Schipper:
Beleidsadviseur voor management en bestuur

Informatie over Gemeente Nieuwegein

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info