Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Vervangende beleidscapaciteit WMO

De gemeente Noordoostpolder heeft extra beleidscapaciteit nodig op het gebied van de WMO. Nautus is gevraagd deze capaciteit te leveren.

Het gaat om ondersteuning en (gedeeltelijke) vervanging van een van de beleidsadviseurs Wmo, waarbij Nautus zorgt draagt voor lokale en regionale beleidsmatige taken op de volgende thema’s binnen de Wmo:

  • Beschermd wonen
  • Maatschappelijke opvang
  • Huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Ontwikkeling algemene voorziening dagactiviteiten
  • Toezicht WMO
  • Doorontwikkeling lokale ondersteuningsstructuur
  • Verslavingsbeleid
Resultaat:
Ondersteuning en (gedeeltelijke) overname van de werkzaamheden van de beleidsmedewerker WMO.

Rol adviseur Meike Schrijver:
Tijdelijke beleidsmedewerker WMO.

 

Informatie over Gemeente Noordoostpolder

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info