Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Herijken processen invordering Belastingen/ WOZ

De gemeente Montferland ervaart binnen het werkproces invordering belastingen enkele knelpunten te ervaren als gevolg van onder meer een krimp in de beschikbare formatie. In dit project worden de betreffende medewerkers ondersteund en begeleid om de bestaande werkprocessen te herijken.

De gemeente Montferland heeft Nautus gevraagd om de bestaande werkprocessen met betrekking tot invordering belastingen te herijken. Om de werkprocessen inzichtelijk te maken, wordt een knel- en koesterpunten gesprek met de betrokken medewerkers georganiseerd. Aan de hand van deze sessie wordt aansluitend met de betrokken medewerkers het huidige werkproces geschetst en de belangrijkste verliezen geïdentificeerd. Daarnaast worden voorstellen gedaan om deze verliezen zo veel mogelijk weg te nemen.

Resultaat:
De bevindingen uit het knel- en koesterpuntengesprek en het nieuw ontworpen proces worden uitgewerkt in een rapportage. Deze rapportage is inclusief een professionele standaard en een beknopt memo van bevindingen met daarin de geadviseerde vervolgstappen en randvoorwaarden om tot een succesvolle implementatie van het nieuw ontworpen proces te komen.

Rol adviseur Stuart Weir:
De werkzaamheden om het beoogde resultaat te verwezenlijken worden primair door Stuart Weir (senior adviseur) in de rol van Projectleider verricht.

Rol adviseur Lotte Haan:
Lotte Haan verzorgt in de rol van junior adviseur de ondersteuning van de projectleider en het projectteam.

Informatie over Gemeente Montferland

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info