Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Efficiënte inzet gidsen

Nautus onderzoekt voor en met de gemeente Dronten hoe de samenwerking tussen gidsen en professionals in de wijknetwerken versterkt kan worden.

De gemeente Dronten werkt sinds 1 januari volgens de ‘Dronter Koers’. Op basis van deze nieuwe werkwijze worden inwoners met een ondersteuningsvraag op meerdere leefgebieden ondersteund vanuit wijknetwerken. Deze netwerken worden gevormd door gidsen (regievoerders) en professionals die de ondersteuningsvraag van inwoners verhelderen en inwoners vervolgens naar passende voorzieningen toe leiden.

De invoering van de Dronter Koers heeft geleid tot het ontstaan van nieuwe en een verschuiving van bestaande rollen van en tussen regievoerders, consulenten en professionals. Hoewel de rolverdeling op papier is beschreven, lopen de verschillende betrokken partijen aan tegen knelpunten in de onderlinge samenwerking. Om de dienstverlening richting inwoners te verbeteren wenst de gemeente Dronten de afstemming en samenwerking tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij de ondersteuning van inwoners in de wijknetwerken te vergroten.

Nautus brengt hiertoe de mogelijkheden voor versterking van de samenwerking tussen gidsen en professionals in de wijknetwerken in beeld. Daarbij wordt ook inzichtelijk gemaakt welke mogelijkheden er zijn om de beschikbare financiële middelen efficiënter in te zetten.

Resultaat:
Een overzicht van de mogelijkheden om de samenwerking en afstemming tussen gidsen en professionals in de wijknetwerken te verbeteren en manieren om de beschikbare middelen efficiënter in te zetten.

Rol adviseur Eveline Bal: 
Projectleider

Rol adviseur Kosha Schipper:
Kwaliteitsbewaking

Informatie over Gemeente Dronten

  • Provincie:Flevoland
  • Inwoners:40.637
  • Oppervlakte:423,89 km²
  • Website:www.dronten.nl

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info