Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Monitoring Transformatieagenda Sociaal Domein

Met de “Transformatieagenda maatschappelijke ondersteuning” heeft de gemeente Enschede de ambitie verwoord om op een vernieuwende wijze verder te bouwen aan een duurzaam en solide sociaal stelsel. Nautus ondersteunt de gemeente bij de monitoring van de afzonderlijke projecten en de Transformatieagenda als geheel.

De transformatieagenda omvat het hele sociale domein. Tot en met 2017 vormt deze agenda een vernieuwingsproces dat moet leiden tot een betere, effectievere en eenvoudigere ondersteuning aan de inwoners van Enschede.

Renderende investeringen moeten leiden tot een gezonde begroting Sociaal Domein en dit rendement moet het investeringsbudget voeden zodat hiermee een revolverend fonds ontstaat. Hiermee kan de gemeente Enschede ook op lange termijn blijven investeren in de ondersteuning van haar inwoners.

De gemeente Enschede daagt organisaties uit om in co-creatie innovatieve ondersteuningsarrangementen te ontwikkelen die leiden tot gemeentelijke, maatschappelijke en/of financiële baten. Hiervoor kunnen projectaanvragen worden ingediend.

Nautus ondersteunt de gemeente Enschede bij de monitoring, zodat de rendementsvragen achter de Transformatieagenda beantwoord kunnen worden.

Resultaat:
Het resultaat is vierledig. Op de eerste plaats levert Nautus een dashboard waarin de Transformatieagenda als geheel gemonitord kan worden. Ten tweede levert Nautus een toetsingskader voor in te dienen projecten. Ten derde ontwikkelt Nautus een dashboard per project, waarin ruimte is voor project specifieke parameters. Ook stelt het dashboard de gemeente Enschede in staat gedurende en na afloop van ieder project de projectverantwoording te volgen. Ten vierde levert Nautus om het gebruik van de hierboven beschreven resultaten en bijbehorende programma’s te ondersteunen/borgen beknopte procesbeschrijvingen en handleidingen.

Informatie over Gemeente Enschede

  • Provincie:Overijssel
  • Inwoners:154.476
  • Oppervlakte:142,75 km²
  • Website:www.enschede.nl

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info