Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Beleidsondersteuning Primair Proces

Nautus is door de gemeente Zutphen gevraagd om ondersteuning te bieden bij verschillende werkzaamheden binnen de afdeling Primair Proces (Het Plein). Hierbij gaat het om werkzaamheden in het kader van het implementeren van het handhavingsplan, het opstellen van jaar- en teamplannen en het bieden van ondersteuning aan de teamleider participatie.

Eind 2015 heeft de gemeente Zutphen een nieuw handhavingsplan opgesteld. De komende tijd wordt dit handhavingsplan, in samenwerking met de manager Primair Proces, de teamleider Participatie en de beleidsmedewerkers door de junior adviseur geïmplementeerd. Daarnaast wordt gewerkt aan het jaarplan 2017 waarin doelen, speerpunten en taken voor Het Plein voor 2017 worden vastgelegd en aandacht wordt besteedt aan de te behalen resultaten op korte en lange termijn.

Resultaat:
Het resultaat van de beleidsondersteuning door Nautus is een geïmplementeerd handhavingsplan en geaccordeerde jaar- en  teamplannen. Het jaarplan, de teamplannen en de implementatie van het handhavingsplan wordt samen met interne beleidsmedewerkers vormgegeven.

Rol adviseur Sjardé Bolhaar: 
Sjardé Bolhaar vervult de rol van beleidsondersteuning Primair Proces. Sjardé is penvoerder van het jaarplan en de teamplannen en ondersteunend adviseur bij het implementeren van het handhavingsplan. Zij draagt zorg voor de voorbereiding en de uitvoering van de implementatie.

Informatie over Het Plein

  • Provincie:Gelderland

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info