Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Tijdelijk beleidsadviseur maatschappelijke opvang statushouders

De gemeente Velsen heeft extra beleidscapaciteit nodig ten behoeve van het project opvang statushouders. Nautus is gevraagd deze capaciteit te leveren.

Het gaat om ondersteuning en (gedeeltelijke) vervanging van de beleidsadviseur maatschappelijke opvang statushouders (afdeling Werk, Inkomen en Zorg), waarbij Nautus zorg draagt voor lokale en regionale beleidsmatige taken op de volgende thema’s binnen dit project:

 • Maatschappelijke begeleiding
 •  Participatieverklaringstraject
 •  Inburgering
 •  Arbeidsmarkttoeleiding/re-integratie statushouders
 • Sociale activering statushouders
 • ESF subsidie
 • Gezondheid bij statushouders
Resultaat:
Ondersteuning en (gedeeltelijke) overname van de werkzaamheden van de beleidsadviseur maatschappelijke opvang statushouders.


Rol adviseur Esmé Joosten:
Tijdelijk beleidsadviseur maatschappelijke integratie statushouders.

Informatie over Gemeente Velsen

 • Provincie:Noord-Holland
 • Inwoners:67.290
 • Oppervlakte:52,87 km²
 • Website:www.velsen.nl

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info