Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Taskforce statushouders

De specifieke problematiek van statushouders, de groei van de groep en de verantwoordelijkheid van de gemeente maken dat de gemeente sterkere coördinatie wenst op de aanpak. Nautus is door de gemeente Nieuwegein gevraagd te ondersteunen bij de (maatschappelijke) opvang en integratie van statushouders en de coördinatie van deze werkzaamheden.

Sinds de zomer van 2015 heeft Nederland te maken met een verhoogde asielinstroom. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning aan statushouders. Die verantwoordelijkheid start bij het organiseren van passende huisvesting en het bieden van een inkomen aan degenen die hier zelf niet in kunnen voorzien. Nadat statushouders hun basis in de gemeente hebben gelegd, begint een traject gericht op inburgering, integratie en participatie. Ook hiervoor zijn gemeenten grotendeels verantwoordelijk. De ondersteuning van statushouders wordt, vanuit verschillende invalshoeken, door verschillende onderdelen binnen en buiten de organisatie van de gemeente Nieuwegein verzorgd. Om succesvol te zijn wenst de gemeente een sterke coördinatie op deze aanpak. Deze coördinatie moet er toe leiden dat de gemeente Nieuwegein op een effectieve manier invulling geeft aan de ondersteuning, dat de aanwezige kennis en expertise optimaal worden benut en dat zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van middelen die binnen de gemeente al beschikbaar zijn en middelen die aanvullend kunnen worden aangevraagd.

Resultaat:
De werkzaamheden bestaan uit coördinatie op de uitvoering van activiteiten door gemeente en gelieerde partijen en op de communicatie richting het ministerie van VWS. De werkzaamheden resulteren in een samenhangende aanpak met als uitgangspunt ‘blijven is meedoen’. Met als belangrijkste eerste opgave het opleveren van een plan van aanpak.

Rol adviseur Esmé Joosten: 
Projectleider: verantwoordelijk voor het succesvol realiseren van dit project. Realiseert het project door het coördineren van en/of aansturen van projectmedewerkers en het projectmanagement. Het projectteam bestaat uit verschillende medewerkers van de afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling en de afdeling Ruimte Domein.

Informatie over Gemeente Nieuwegein

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info