Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Inpassing sociale wijkteams

De gemeente de Fryske Marren is al een aantal jaren bezig met de ontwikkeling van haar sociale wijkteams. Ondanks dat inwoners aangeven tevreden te zijn met de manier waarop de wijkteams functioneren, is de gemeente nog op zoek naar de best passende positionering van de teams en de bijbehorende sturingsfilosofie. De gemeente de Fryske Marren heeft Nautus gevraagd ze hierover te adviseren.

De gemeente de Fryske Marren werkt op dit moment met vijf sociale wijkteams. In de sociale wijkteams zijn professionals uit verschillende disciplines en organisaties bijeengebracht om gezamenlijk sociale problematiek aan te pakken. Ondanks dat de sociale wijkteams hoog scoren in de klanttevredenheidsonderzoeken die de gemeente uitvoert, is de gemeente nog zoekende naar de juiste inrichting en positionering van de sociale wijkteams. Sociale wijkteams kunnen op verschillende manieren worden ingericht, het is echter zaak deze constructie zo in te richten dat deze past bij de reeds ontwikkelde zorgstructuren en de gemeentelijke visie op het sociaal domein.

De eerste vraag die de gemeente de Fryske Marren daarbij stelt is de vraag welke juridische constructie het beste aansluit bij hun sociale wijkteams en vraagt Nautus hier een advies over uit te brengen.

Resultaat: een advies over de juridische constructie van de sociale wijkteams, als onderdeel waarvan verschillende mogelijke varianten verder zijn uitgewerkt.

Rol adviseur Marcel Moes: Marcel Moes fungeert binnen dit project als projectleider en vormt het belangrijkste aanspreekpunt richting de gemeente.

Rol adviseur Meike Schrijver:  Meike Schrijver fungeert binnen dit project als adviseur en richt zich o.a. op het organiseren van de werksessies en het opstellen van de rapportage.   

Informatie over Gemeente de Fryske Marren

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info