Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Monitor Transformatie Sociaal Domein

De gemeente Enschede stelt een investeringsbudget van bijna 5 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van innovatieve arrangementen die de ondersteuning aan inwoners in Enschede beter, effectiever en eenvoudige moeten maken. Nautus ondersteunt de gemeente Enschede bij de ontwikkeling van een monitor op basis waarvan het financieel en maatschappelijke rendement van de inzet van het investeringsbudget gevolgd kan worden.

De gemeente Enschede beoogt met de inzet van het investeringsbudget renderende projecten aan te jagen die moeten leiden toe een gezonde begroting voor het Sociaal Domein. Door het investeringsbudget te voeden met het behaalde rendement wil de gemeente een revolverend fonds creëren waaruit vervolgens nieuwe projecten gefinancierd kunnen worden.

Om het rendement van de projecten te volgen ontwikkelt Nautus in samenwerking met de gemeente een monitor. De monitor wordt gebruikt voor het beoordelen van projectaanvragen, het monitoren van het rendement gedurende de looptijd van het traject en het bepalen van het eindresultaat na afloop van de projecten.

Daarnaast biedt Nautus ondersteuning aan indieners van projectaanvragen en medewerkers van de gemeente bij het gebruik van de monitor door het opstellen van procesbeschrijvingen en handleidingen. 

Resultaat: 
Een monitor op basis waarvan: 
  • Projectaanvragen beoordeeld worden. 
  • Het rendement van de projecten gedurende de looptijd gevolgd kunnen worden. 
  • Het resultaat van de projecten na afloop te kunnen bepalen. 
  • De effecten van de inzet van het investeringsbudget als geheel te volgen.
Rol senior adviseur Joost Cornielje:
Procesbegeleiding en kwaliteitsbewaking.

Rol adviseur Eveline Bal:
Ondersteuning ontwikkeling monitor en beoordeling projectaanvragen.
 
Rol junior adviseur Julius Terpstra:
Beheer planning en verdere ondersteuning.

Informatie over Gemeente Enschede

  • Provincie:Overijssel
  • Inwoners:154.476
  • Oppervlakte:142,75 km²
  • Website:www.enschede.nl

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info