Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Evaluatie project re-integratie gemeenten Ermelo, Harderwijk & Zeewolde

Voor de Sociale Dienst Veluwerand – uitvoeringsorganisatie op het gebied van de Participatiewet voor de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde – voert Nautus de evaluatie van het project re-integratie uit. Aan de hand van interviews en een documentenanalyse worden conclusies en aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van zowel de inhoudelijke als de organisatorische kant van het project.

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van Jeugd, Werk en Zorg. Na de transitie – de overgang van verantwoordelijkheden naar gemeenten – werd innovatie verwacht, ook wel de transformatie genoemd. De colleges van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde hebben ervoor gekozen de uitvoering van het werkdeel Participatie projectmatig aan te pakken in het project re-integratie. Binnen het project re-integratie is uitvoering gegeven aan de werkgeversdienstverlening en ingezet op transformatie en innovatie. Deze opdracht betreft het uitvoeren van een eindevaluatie van het project re-integratie, waarbij zowel naar de inhoudelijke als de organisatorische kant wordt gekeken. Succesfactoren en verbeterpunten voor de toekomst worden geformuleerd na een documentenanalyse en interviews met betrokkenen binnen en buiten de gemeenten.

Resultaat:
een rapportage met daarin conclusies en aanbevelingen over de inhoudelijke effecten van het project re-integratie, projectmatige aanpak en samenwerking.

Rol adviseur: 
Joost Cornielje fungeert in dit project als projectleider, heeft de regie en bewaakt de kwaliteit. Hij richt zich daarnaast op interviews en het schrijven van de rapportage.

Rol adviseur:
Rosanne Broekhuizen fungeert in dit project als junior adviseur en richt zich o.a. op analyse van resultaten, interviews en het schrijven van de rapportage.

Informatie over Sociale Dienst Veluwerand

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info