Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Projectondersteuning Maatschappelijke Zaken

De opdracht betreft het ondersteunen van zeven projecten op het gebied van bedrijfsvoering van de Dienst Maatschappelijke Zaken (MZ).

De projecten in deze opdracht hebben betrekking op het koppelen van systemen, kanaalsturing van communicatie, invoeren van zaakgericht werken, voorbereiden van het inwonerportal, verbeteren van de datakwaliteit en het herijken van de verschillende ICT applicaties voor een optimale dienstverlening aan de inwoner van de gemeente Huizen. Het uitgangspunt voor deze projecten is vastgelegd in het Beleidsplan Sociaal Domein en stelt dat de dienst MZ een krachtige en  samenhangende dienstverlening aan de inwoners binnen het Sociale Domein biedt.

Ondersteuning op bovengenoemde projecten vindt plaats op basis van een projectmatige aanpak en het bewaken van de randvoorwaarden en samenhang van de projecten

Resultaat:
Realisatie van projectplannen en aansluiting op het dienstverleningmodel Maatschappelijke Zaken.

Rol adviseur Lotte Haan:
Bewaken van de samenhang en integraliteit van de projecten.

Informatie over Gemeente Huizen

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info