Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Adviestraject financiële houdbaarheid Wmo

De gemeente De Fryske Marren hanteert het uitgangspunt dat zij de Wmo uitvoert binnen de budgetten die zij daarvoor van het Rijk ontvangen. De gemeente vraagt zich echter af of dit houdbaar is richting de toekomst en heeft Nautus daarom gevraagd hierin te adviseren.

De gemeente Fryske Marren hanteert het uitgangspunt dat zij de Wmo uitvoert binnen de budgetten die zij daarvoor van het Rijk ontvangen. Nu de uitkering van het Rijk afneemt en het beroep op de Wmo door ontwikkelingen alleen maar toe lijkt te nemen is het de vraag of dit houdbaar is voor de toekomst. De gemeente De Fryske Marren heeft Nautus gevraagd de huidige financiële situatie te analyseren. Daarnaast analyseert Nautus welke ontwikkelingen spelen die van invloed zijn op het toekomstig gebruik van de Wmo. Op basis van de uitkomsten van deze analyses adviseert Nautus De Fryske Marren over de stappen die zij kunnen nemen om de Wmo ook in de toekomst financieel houdbaar te houden.

Resultaat:
De adviseurs van Nautus leveren een rapportage op waarin ze een analyse geven van de financiële situatie en een plan van aanpak schetsen voor het oppakken van de eventuele knelpunten.

Rol adviseur Meike Schrijver:
Meike fungeert in dit project als projectleider en vormt het aanspreekpunt voor de opdrachtgever.

Rol adviseur Rob Hammenga:
Rob fungeert in dit proces als adviseur en levert vanuit zijn financiële expertise een bijdrage aan de analyse en het plan van aanpak.


  

Informatie over Gemeente de Fryske Marren

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info