Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Herstructurering Wet sociale werkvoorziening

Als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving en ontwikkelingen in de regio, heroriënteert de gemeente Montferland zich op de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De gemeente heeft Nautus gevraagd haar hierbij (inhoudelijk) te ondersteunen.

Nautus werkt samen met de gemeente Montferland aan de planvorming en implementatie van de herstructurering van de Wet sociale werkvoorziening. 

Taken die Nautus uitvoert zijn:

  • het inbrengen van inhoudelijke expertise over de Wsw;
  • inhoudelijke ondersteuning bij het opstellen van beleidsnotities, adviezen en overeenkomsten;
  • afstemming met betrokkenen binnen en buiten de organisatie van de gemeente Montferland.
  • beleidsondersteunende taken, zoals het voorbereiden van bijeenkomsten, verslaglegging hiervan en het opstellen van planningen.
Resultaat:
Het resultaat van de opdracht is een heldere visie en uitwerking van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening door de gemeente Montferland.

Rol adviseur Lisette van der Hoeven:
Lisette vervult vanuit haar kennis over de Wsw de rol van adviseur. Zij werkt samen met de gemeente aan een heldere (strategische) visie over de positie en rol van de gemeente. Tevens vervult zij een rol in de uitwerking van deze visie naar een uitvoeringsscenario.

 

Informatie over Gemeente Montferland

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info