Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Ontwikkeling partnership sociale onderneming

Nautus ondersteunt 16 gemeenten - verenigd in de gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren - bij de ontwikkeling van een partnership met de Drijvende Ambachtsschool.

De gebiedscoöperatie staat voor de uitdaging de stap te zetten naar een volgende fase voor wat betreft beheer en exploitatie van de eilanden. Met de Drijvende Ambachtsschool (DAS) wordt op dit gebied al jaren goed samengewerkt en dat biedt mogelijkheden. De vraag is wat gebiedscoöperatie en de DAS voor elkaar kunnen betekenen en of een win-win is te vinden.

Resultaat:
Nautus levert in samenwerking met de gemeenten en de DAS een schets op van een mogelijk toekomstig partnership tussen de gebiedscoöperatie en de DAS. De sches wordt vervolgens vertaald naar een concrete procesplanning en een projectplan om tot daadwerkelijk realisatie van de nieuwe sociale onderneming te komen.

Rol adviseur Maaike Hilhorst:
Maaike is zowel op proces als inhoud verantwoordelijk voor de totstandkoming van de schets en het projectplan (inclusief planning).

Informatie over Gastvrije Randmeren

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info