Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Beleidsadviseur armoedebeleid

De gemeenteraad van Ermelo heeft in het najaar van 2016 het beleidsplan armoedebestrijding vastgesteld. Tegelijkertijd met deze vaststelling zijn negen beleidsvoorstellen geformuleerd die in de eerste helft van 2017 uitgewerkt moeten worden in een uitvoeringsplan. De gemeente Ermelo heeft Nautus gevraagd dit uitvoeringsplan op te stellen samen met partners, zoals de sociale dienst Veluwerand, CJG en Welzijn Ermelo.

Als beleidsadviseur armoedebeleid is de adviseur van Nautus verantwoordelijk voor het vertalen van het beleidsplan armoedebestrijding naar de praktijk, met behulp van kennis over het gemeentelijk armoedebeleid. Het uitvoeringsplan bevat onder andere de volgende regelingen: een compensatie voor de hoge zorgkosten van chronisch zieken en gehandicapten met een laag inkomen; de verruiming van een maatschappelijke bijdrageregeling voor deelname aan sociale en sportieve activiteiten; een kindpakket voor kinderen in armoede en de activering van uitkeringsgerechtigden. Bij de uitwerking van deze plannen vindt veelvuldig afstemming plaats met betrokkenen binnen en buiten de organisatie van de gemeente Ermelo.

Resultaat:
Het resultaat van deze opdracht is een uitvoeringsplan armoedebestrijding, dat dient als handvat voor de inrichting van de gemeentelijke dienstverlening.

Rol adviseur Lisette van der Hoeven:
Lisette vervult de rol van beleidsadviseur armoedebeleid. Zij treedt op als penvoerder voor het uitvoeringsplan en is verantwoordelijk voor de afstemming met relevante partners in het sociaal domein.

Informatie over Gemeente Ermelo

  • Provincie:Gelderland
  • Inwoners:26.506
  • Oppervlakte:87,33 km²
  • Website:www.ermelo.nl

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info