Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Dagvoorzitterschap bestuurlijke conferentie transformatieopgave sociaal domein

Nautus is gevraagd de vijf gemeenten in Lekstroom te begeleiden in een bestuurlijke conferentie over de transformatieopgave in het sociaal domein.

De 5 Lekstroomgemeenten werken vanaf 2013 samen op het sociaal domein. Na deze eerste jaren van opbouw is het nu tijd om de volgende stap te zetten en het gesprek te voeren of en op welke wijze er meer opbrengst gehaald kan worden uit de regionale samenwerking. Vanuit het Bestuurlijk Platform Sociaal Domein Lekstroom (BPSDL) werd daarbij de wens geuit om de integrale samenwerking op het sociaal domein te versterken en om de transformatie ook door regionale samenwerking verder vorm te geven. In een bestuurlijke conferentie wordt het gesprek gevoerd over de regionale transformatieopgave.

Resultaat:
Een goed verlopen bestuurlijke conferentie waar de bestuurders samen met de transformatiemanagers de inhoudelijke opgaven en prioriteiten binnen de regionale samenwerking op het sociaal domein hebben verkend.

Rol adviseur Joost Cornielje:
Dagvoorzitter en gespreksleider op de bestuurlijke conferentie en mede voorbereiden van inhoud en opzet van het programma.

Informatie over Gemeente Nieuwegein

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info