Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Maatregelen onderzoek gemeente Velsen

Sinds 2014 voert Ijmond Werkt! de re-integratie taken uit voor de gemeente Velsen. Het college van de gemeente Velsen vraagt Nautus om te onderzoeken in hoeverre de opgelegde maatregelen op het gebied van sollicitatie- en werkverplichtingen, proportioneel zijn. Het onderzoek richt zich op de periode 2015-2016.

De gemeente Velsen vraag Nautus te onderzoeken of de opgelegde maatregelen proportioneel zijn. Er zijn door de gemeente zes onderzoeksvragen geformuleerd:

 1. Welke (landelijke en lokale) juridische en/of beleidsmatige kaders zijn in Velsen van toepassing daar waar het gaat om het opleggen van maatregelen in het kader van de Participatiewet in de jaren 2015 en 2016?
 2. Hoe ziet de volledige procedure van het opleggen van maatregelen eruit in Velsen in de jaren 2015 en 2016?
 3. In hoeverre wordt in Velsen gewerkt op basis van geldende kaders en procedures daar waar het gaat om het opleggen van maatregelen in het kader van de Participatiewet in de jaren 2015 en 2016?
 4. Hoe verhoudt het aantal opgelegde maatregelen in Velsen zich tot het aantal opgelegde maatregelen door referentiegemeenten in de jaren 2014, 2015 en 2016?
 5. Wat is de hoogte van de opgelegde maatregelen in Velsen en hoe verhoudt zich dat tot de hoogte van de maatregelen opgelegd door referentiegemeenten in de jaren 2014, 2015 en 2016?
 6. In hoeverre zijn opgelegde maatregelen redelijk wanneer deze tegen het licht worden gehouden van de geldende kaders en procedures?

Het onderzoek bestaat uit 3 onderdelen:
 1. het toetsen van de kaders van de gemeente Velsen aan de Participatiewet,
 2. het vergelijken van het aantal en de omvang van het aantal maatregelen in Velsen met referentiegemeenten
 3. dossier onderzoek

Resultaat:
Een gefundeerd antwoord op de vraag of de opgelegde maatregelen in de gemeente Velsen proportioneel zijn.

Rol senoir adviseur Joost Cornielje:
Eindverantwoordelijk: bewaking budget en ICC

Rol adviseur Maaike Hilhorst:
Projectleider: opstellen plan van aanpak, afstemming met de klant, bewaken planning en voortgang
klankbord op inhoud

Rol junior adviseur Joel Wieme:
Onderzoeker: informatie ophalen, analyseren, opstellen rapport

Informatie over Gemeente Velsen

 • Provincie:Noord-Holland
 • Inwoners:67.290
 • Oppervlakte:52,87 km²
 • Website:www.velsen.nl

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info