Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Coördinatiepunt bovengemeentelijke taken Proo

De Raad van Toezicht en het coördinatiepunt heeft Nautus de opdracht gegeven een onderzoek te doen naar de toezichthoudende functie op Stichting Proo. Hierbij zal enerzijds moeten worden vastgesteld in hoeverre de afspraken die over het toezicht zijn vastgelegd in de praktijk werkbaar en geborgd zijn. Anderzijds moet duidelijk worden op welke wijze het toezicht van het Coördinatiepunt verbeterd kan worden.

De hoofdvraag die beantwoord dient te worden, luidt als volgt:

Op welke wijze dient de toezichthoudende functie op Stichting Proo te worden vormgegeven en geborgd, waardoor er duidelijkheid ontstaat over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de betrokken partijen?

Resultaat:
Adviesrapport met bevindingen en aanbevelingen.

Rol adviseur Julius Terpstra:
Documentatieanalyse, interviews afnemen en vastleggen, schrijven.

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info