Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Verbetering subsidieproces

De verbetering van het subsidieproces moet een bijdrage leveren aan de implemenatie en uitvoering van de herijking van de subsidies binnen het sociaal domein. De herijking van subsidies moet een bijdrage leveren aan de transformatie van de zorg en het versterken van voorliggende voorzieningen in de stad.

De opdracht bestaat uit het standaardiseren van het subsidieproces en een inventarisatie van alle lopende subsidiecontracten. Vervolgens is er, in samenwerking met alle partners, een maatschappelijke vraag geschreven waarin de opgave in de stad en gewenste maatschappelijke effecten zijn beschreven. Op basis van deze vraag worden alle offertes beoordeeld en de subsidiesverleend. De volgende stap in de uitvoering van de herijking is de verbeterslag in prestatieafspraken en monitoring.

Resultaat:
Gestandaardiseerd subsidieproces. Verbeterde maatschappelijke vraag. Verbeterslag in monitoring en prestatieafspraken. Realisatie van de transformatie van de zorg waarbij het voorliggend veld in de stad wordt versterkt, zodat vermijdbare, dure zorgkosten worden vervangen door gesubsidieerd, voorliggende voorzieningen.

Rol adviseur Manal Chakor:
Als subsidieadviseur betrokken bij de invoering en implementatie van de herijking van subsidies. Verantwoordelijk voor het subsidieproces en vanuit die rol onderdeel van het inhoudelijke kernteam die de transformatie van de zorg moet realiseren.

Informatie over Gemeente Almelo

  • Provincie:Overijssel
  • Inwoners:72.096
  • Oppervlakte:69,40 km²
  • Website:www.almelo.nl

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info