Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Beleidsadviseur WSW

Het regionaal SW Bedrijf PAUW (Utrecht) houdt op in de huige vorm te bestaan. Onze taak is de gemeente De Ronde Venen te adviseren over de lokale invulling van de WSW in samenhang met ander domeinen als bijvoorbeeld WMO en re-integratie om zo tot een integrale lokale aanpak te komen.

In de regio Utrecht is een nieuwe strategie bepaald voor het SW-bedrijf PAUW Bedrijven. In opdracht van de gemeente De Ronde Venen adviseert Julius Terpstra in samenwerking met Marcel Moes (senior) de gemeente(n) en de portefeuillehouder(s) over de lopende zaken met betrekking tot de vernieuwde lokale uitvoering van de Wsw en de nieuw te vormen strategische koers voor PAUW Bedrijven.

Rol adviseur Julius Terpstra:
Beleidsadviseur WSW

Informatie over Gemeente de Ronde Venen

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info