Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Nieuwe modules onder de MGR Sociaal Domein

In de regio Centraal Gelderland werken gemeenten op het sociaal domein samen in een modulaire gemeenschappelijke regeling (MGR). Naast een module inkoop wordt een drietal modulen (Werkgeversservicepunt, Onderwijs en Verloningsbedrijf) onder de MGR gebracht. Nautus coordineert dit traject.

Nautus coördineert de inbedding van een drietal modules in het sociaal domein in de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Centraal Gelderland (MGR).

De volgende werkzaamheden worden hierbij opgepakt:

  1. Opstellen van een integrale planning van uitwerking en besluitvorming over inpassing van de nieuwe modules onder de MGR;
  2. Voortgangsbewaking,  signaleren en helpen oplossen van knelpunten in de uitvoering van deze integrale planning;
  3. Zorgdragen voor de totstandkoming van een gewijzigde juridische regeling;
  4. Coördineren van het bestuurlijke besluitvormingsproces om te komen tot vaststelling van de nieuwe regeling MGR door colleges en raden.

Rol adviseur:

Coordinatie samenvoeging, uitwerking keuzepunten, planning, etc 

 

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info