Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Ondersteuning aanvraag vangnetuitkering Pw-budget 2017

De gemeente Ameland verwacht over het jaar 2017 geconfronteerd te worden met een tekort op het Participatiewetbudget (Pw-budget). Nautus ondersteunt de gemeente Ameland bij de benodigde voorbereidingen die ten grondslag liggen aan de aanvraag voor een compensatie voor dit tekort.

Nautus draagt zorg voor het treffen van de voorbereidingen voor de aanvraag vangnetuitkering 2017, conform de voorwaarden van de Toetsingscommissie Vangnet  Participatiewet. Dit betreft onder andere het maken van een analyse van het tekort en oorzaken in relatie tot de analyse van voorgaande jaren; het opstellen van een plan met interne en externe maatregelen en een voorstel voor monitoring van de resultaten.

Rol adviseur Eelco Westerhof
Eelco vervult als adviseur de rol van projectleider en penvoerder van de aanvraag. Eelco is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de resultaten, de uitvoering van de opdracht en contact met de opdrachtgever.

Rol adviseur Rosanne Broekhuizen
Rosanne is samen met Eelco verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opdracht: het ophalen van informatie bij de gemeente, het analyseren van het tekort en mogelijke oorzaken en voor het plan met interne en externe maatregelen.

Informatie over Gemeente Ameland

  • Provincie:Friesland
  • Inwoners:3.638
  • Oppervlakte:268,50 km²
  • Website:www.ameland.nl

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info