Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Reduceren tekort Pw-budget en aanvraag vangnetuitkering 2017

De gemeente Gouda verwacht over het jaar 2017 geconfronteerd te worden met een tekort op het Pw-budget. De gemeente komt mogelijk in aanmerking voor een vangnetuitkering om dit tekort gedeeltelijk te compenseren. Nautus ondersteunt de gemeente Gouda bij de benodigde voorbereidingen en de aanvraag van deze uitkering.

De gemeente Gouda verwacht in 2017 een tekort op het budget voor uitkeringsverstrekking, het Pw-budget. Onze opdracht is om de gemeente Gouda te ondersteunen bij het reduceren van dit tekort, onder andere door via een arbeidsmarktanalyse de oorzaken van dit tekort te onderzoeken. Vervolgens adviseren we de gemeente Gouda bij het kiezen van de te nemen maatregelen. Wanneer het tekort over heel 2017 meer dan 5% van het aan Gouda toegekende budget bedraagt, ondersteunen we de gemeente bij het aanvragen van een vangnetuitkering 2017. Daartoe onderzoeken we in 2018 wat de resultaten zijn van genomen maatregelen.

Rol adviseur Lisette van der Hoeven
Lisette vervult als adviseur de rol van projectleider en penvoerder van de aanvraag. Lisette is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de resultaten, de uitvoering van de opdracht en contact met de opdrachtgever.

Rol adviseur Eelco Westerhof
Eelco adviseert de gemeente over de maatregelen die genomen kunnen worden om het tekort te reduceren.

Rol junior adviseur Beatrijs Erends
Beatrijs is samen met Lisette verantwoordelijk voor het analyseren van het tekort en de mogelijke oorzaken.

Informatie over Gemeente Gouda

  • Provincie:Zuid-Holland
  • Inwoners:71.195 inwoners
  • Oppervlakte:16,92 km²
  • Website:www.gouda.nl

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info