Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Project ‘Kinderen in Armoede’

Nautus ondersteunt de gemeente Velsen bij de ontwikkeling van een plan van aanpak voor de maatschappelijke opgave ‘kinderen in armoede'.

Gemeenten krijgen vanaf 2017 jaarlijks structureel 85 miljoen extra van het Rijk voor de intensivering van armoedebestrijding onder kinderen. De gemeente Velsen is opzoek naar slimme manieren hoe deze extra middelen ingezet kunnen worden voor kinderen in armoede. De gemeente Velsen wil deze opdracht ‘opgavegericht’ aanpakken. Dit is een aanpak die vraagt om samenwerking met intere en externe partijen waarin gezamenlijk de doelen en knelpunten worden bepaald. De gemeente Velsen heeft Nautus gevraagd om de maatschappelijke opgave ‘Kinderen in Armoede’ te trekken.

Resultaat:
De focus ligt op zoveel mogelijk input ophalen vanuit zowel de doelgroep, maatschappelijke partners en medewerkers van de gemeente. Samen met deze partners kan een plan ontwikkeld worden waarin wordt ingevuld hoe de gemeente deze extra middelen gaat besteden.

Rol adviseur Lotte Heijs:

Lotte heeft de rol als projectleider van de maatschappelijke opgave ‘kinderen in armoede’. Lotte speelt in de opstart- en initiërende fase een bepalende rol binnen het opgavegericht werken.

Informatie over Gemeente Velsen

  • Provincie:Noord-Holland
  • Inwoners:67.290
  • Oppervlakte:52,87 km²
  • Website:www.velsen.nl

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info