Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Toekomstscenario’s uitvoering Wsw

De gemeenten Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp willen inzicht in de wijze waarop zij in de toekomst hun Wsw-taken kunnen uitvoeren. Nautus stelt hiervoor toekomstscenarios’s op. In samenspraak met de gemeenteraden wordt ook een beoordelingskader opgesteld waaraan de scenario's getoetst kunnen worden.

Nautus draagt zorg voor het opstellen van mogelijke toekomstscenario's voor de uitvoering van de WSW door de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. In samenspraak met de gemeenteraden wordt ook een beoordelingskader opgesteld waaraan de scenario's getoetst kunnen worden. Bij het opstellen van de scenario’s worden zowel de gemeenten als de huidge (en mogelijke toekomstige) uitvoerders betrokken.

Rol adviseur Eelco Westerhof:
Eelco vervult als adviseur de rol van projectleider. Eelco is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de toekomstscenario’s, de uitvoering van de opdracht en contact met de opdrachtgever. 

Rol adviseur Renée van der Meulen:
Renée is samen met Eelco verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opdracht: het ophalen van informatie bij de gemeenten, het analyseren van de informatie en het  opstellen van de scenario’s.

Informatie over Gemeente Lansingerland

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info