Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Businesscontroller bedrijfsvoering domein Sociaal Meerinzicht

De gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde werken samen in de bedrijfsvoeringsorganisatie Meerinzicht (GR). Per 1 januari 2018 behoort de uitvoering van het Sociaal Domein tot het takenpakket.

De opdracht behelst de invulling van de rol Businesscontroller Sociaal Domein Meerinzicht. Onder verantwoordelijkheid van de afdeling Financiën in het domein Bedrijfsvoering wordt het management van het domein Sociaal van input en advies voorzien, gericht op het nemen van strategische (financiële) besluiten.

Resultaat:

Het management domein Sociaal wordt in staat gesteld om verantwoording aan de colleges af te leggen over ontwikkeling van programmagelden en afgesproken KPI’s.

Rol adviseur Nicky Bijen:

De Businesscontroller heeft een initiërende, coördinerende en adviserende rol in het jaarplanningsproces en de PDCA-cyclus van het domein Sociaal.

Informatie over Meerinzicht

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info