Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Onderzoek omvang bijstandsbestand

De gemeenteraad van de gemeente Rheden heeft een motie aangenomen over de omvang van het bijstandsbestand van de gemeente. Het college wordt middels deze motie verzocht onderzoek te doen naar de vraag waarom het aantal bijstandsgerechtigden in de gemeente Rheden hoger is dan in omringende gemeenten. Nautus is gevraagd om dit onderzoek uit te voeren.

In het onderzoek is nagegaan of de aanname dat de gemeente Rheden relatief meer bijstandsgerechtigden heeft in vergelijking met andere gemeenten, juist is. En zo ja, welke redenen hiervoor gegeven kunnen worden.

In het onderzoek komen onder meer de volgende aspecten aan bod:

  • Een subregionale arbeidsmarktanalyse;
  • Een analyse van het bijstandsbestand; 
  • Een analyse van het re-integratiebeleid; 
  • Een vergelijking met andere uitkeringsbestanden; 
  • Een analyse van (gevolgen van) afwijkingen van budgetten.
Resultaat:
Nautus levert een onderzoeksrapport op, waarin een verklaring wordt gegeven voor de omvang van het bijstandsvolume in de gemeente. Daarnaast doet Nautus een aantal aanbevelingen over hoe de gemeente Rheden de omvang van haar bijstandsbestand zou kunnen beïnvloeden.

Rol adviseur Beatrijs Erends:

Beatrijs vervult de rol van onderzoeker. Zij verzamelt zowel kwantitatieve als kwalitatieve data en maakt vervolgens een analyse van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, de samenstelling van het bijstandsbestand, het re-integratiebeleid van de gemeente Rheden en de financiële situatie.

Rol adviseur Marcel Moes:
Marcel is als projectleider verantwoordelijk voor de oplevering van het onderzoeksrapport. Daarnaast fungeert hij als aanspreekpunt voor de opdrachtgever.

Informatie over Gemeente Rheden

  • Provincie:Gelderland
  • Inwoners:43.508
  • Oppervlakte:84,35 km²
  • Website:www.rheden.nl

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info