Zoeken

Vul uw zoekwoord in
zoeken

Projectmedewerkers

De volgende medewerkers participeerden in dit project.

Nieuwsbrief

Bent u in dienst van een gemeente en werkt u in het gemeentelijke sociale domein? Dan kunt u zich gratis abonneren op onze nieuwsbrief. Vul hieronder uw e-mailadres in!

aanmelden

Strateeg Participatie

Sinds 1 januari 2018 werken de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde samen in Meerinzicht Domein Sociaal aan vraagstukken op het gebied van zorg, werk en inkomen, jeugdhulp en leerlingzaken. Er is sprake van een netwerkorganisatie, waarbinnen de strateeg Participatie verantwoordelijk is voor het strategische beleid op het gebied van werk, inkomen en meedoen. De gemeenten treffen voorbereidingen om de rol van strateeg structureel in te vullen. Tot die tijd vervult Nautus deze rol.

Nautus geeft invulling aan de rol van strateeg Participatie, waarbij in ieder geval de volgende taken horen:

  • Het ontwikkelen van beleid, naar eigen ontwerp binnen gestelde kaders, gericht op de lange termijn en op de transformatie binnen het werkveld Werk, Inkomen en Meedoen.
  • Het evalueren, rapporteren en strategisch adviseren van bestuur en management van de drie gemeenten in het spanningsveld tussen regionale en lokale belangen.
  • Het signaleren van nieuwe (interne en externe) ontwikkelingen en de vertaling naar beleid.
  • Het onderhouden van contacten en beheren van uitvoeringsafspraken met kernpartners, waaronder Meerinzicht Domein Sociaal, Inclusief Groep en Concern voor Werk.
  • Het bijdragen aan verdere kennisontwikkeling bij collega’s binnen het sociaal domein.
  • Het leveren van een bijdrage aan de integrale beleidsontwikkeling en advisering binnen het sociaal domein.
Resultaat:
De strateeg Participatie moet ervoor zorgen dat de gemeenten voldoende slagkracht hebben om de lokale transformatieopgaven op de thema’s Werk, Inkomen en Meedoen te realiseren, de kwaliteit van de dienstverlening aan hun burgers te borgen en de uitvoeringsrisico’s naar vermogen te beheersen.

Rol senior adviseur Lisette van der Hoeven:

Lisette van der Hoeven vervult de rol van strateeg Participatie.

Informatie over Meerinzicht

Titel

Beschrijving met een overflow momenteel. Misschien moer er een max aantal tekens komen? 87

<- open voor meer info